נעמי בן-גור

ימים אחדים אחרי הכרזה על הקמת המדינה תקפו מטוסים מצריים את תל-אביב .

הסופר ברוך תור-רז, שהיה אז ילד, ניצל ממוות כשפצצה פגעה והרסה את הצריף בו חי עם הוריו המשפחה נאלצה לעבור ליפו ולהתגורר בבית נטוש של משפחה ערבית שנמלטה.

הילד המספר הפסיד אומנם בילוי קונוונציונאלי של החופש הגדול אך זכה בשלל הרפתקאות עקב המצב החדש.

קולח ומרגש, כתוב נהדר בפרוזה שזורה בפניני פיוט .

חזרה