תקציר – עטיפה אחורית

האדמה שסועה, מפוייחת. שיחי רותם ופרחי-בר נעקרו, נרמסו. מחילות ומאורות התפוררו ונמחצו עם פלישת "מפלצות הפלדה" והפיכתו של המדבר ל"שטח אש". בעלי חיים רבים מוצאים מפלט בשמורת טבע, בה חי חיי נזיר מתבודד מלך המצוקים – היעל הזקן.

חוּמִיבָּבָּה הנמר מפר את שלוות ה"שמורה" וכל שוכניה תובעים להרחיקו ממנה. בסיפורו מוחה המחבר נגד התערבות האדם בעולמם של בעלי החיים, שהטבע חנן אותם במעלות ובחן – התערבות המשנה לרעה את אורח-חייהם ומטילה בהם מום, שאינו ניתן לתיקון.

חזרה